Z vozniškim dovoljenjem C kategorije lahko vozimo motorna vozila katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ki poleg voznikovega sedeža nima več kot osem sedežev in so predvsem namenjena prevozu tovora. Takemu motornemu vozilu lahko priklopimo tudi lahko prikolico.
Predpogoj za pristop k izpitu te kategorije je, da že imamo vozniško dovoljenje B kategorije in smo stari vsaj 21 let. S samim usposabljanjem lahko začnemo že 6 mesecev prej.
Izjemoma lahko začnemo že po 18. letu starosti, če smo hkrati vključeni v pridobivanje poklica voznika motornih vozil v cestnem prometu, oz. EU kode95. Potrdilo o vključenosti mora imeti kandidat za C kategorijo v tem primeru ves čas usposabljanja pri sebi.

Pot do vozniškega dovoljenja C kategorije …

Teoretični del usposabljanja:
  • Uspešno opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov
  • Zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika medicine dela, športa in prometa z veljavnostjo do 3 leta
  • Veljavno vozniško dovoljenje kategorije B
  • Opravljen teoretični del izpita – Agencija za varnost v prometu (veljavnost 3 leta)
Praktični del:
  • Praktična vožnja z učiteljem po predpisanem učnem programu
  • Praktični del izpita pred komisijo Izpitnega centra (2 uri)
Prijava na opravljanje kategorije
Prijava na Kodo95 - pridobitev