Vozniki, ki so državljani držav članic Skupnosti, in vozniki, ki so državljani tretjih držav in so zaposleni pri podjetju s sedežem v državi članici ali zanj delajo in ki opravljajo cestne prevoze v Republiki Sloveniji po javnih cestah in pri tem uporabljajo vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij potrebujejo kodo 95:
 • C1, C1 + E, C ali C + E ali
 • D1, D1 + E, D ali D + E 
Te obveznosti so oproščeni vozniki: 
 1. vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h; 
 2. vozil, ki jih uporabljajo ali nadzorujejo slovenska vojska, policija, civilna zaščita, gasilci in vozil, ki opravljajo nujne reševalne prevoze, kadar se prevoz opravlja zaradi nalog, dodeljenih tem službam; 
 3. vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo; 
 4. vozil brez potnikov, za katere je potrebno vozniško dovoljenje kategorije D ali D1 in ki jih vozijo vzdrževalci v vzdrževalni center ali iz njega, ki je blizu najbližje vzdrževalne baze, ki jo uporablja cestni prevoznik, pod pogojem, da vožnja ni glavna delovna obveznost voznika tega vozila; 
 5. vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije, vključno z vozili, uporabljenimi pri nekomercialnem prevozu humanitarne pomoči in vozil za prevoz poškodovanih in pokvarjenih vozil; 
 6. vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi temeljnih kvalifikacij in rednem usposabljanju, če se ne uporabljajo za komercialni prevoz blaga in potnikov; enako velja, če te osebe opravljajo dodatno vozniško usposabljanje med učenjem na delovnem mestu in te osebe spremlja druga oseba, ki ima spričevalo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji, ali učitelj vožnje za kategorijo vozila, ki se uporablja v ta namen; 
 7. vozil, ki prevažajo material, opremo ali stroje, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna delovna obveznost; 
 8. vozil, ki se uporabljajo za nekomercialne prevoze (prevoz za lastne ali osebne potrebe); 
 9. vozil, ki so v okviru izvajanja servisa ali popravila v mehanični delavnici na poskusni vožnji.
Pokličite! Nekaterim voznikom je koda95 lahko priznana in mogoče izpit ne bo potreben?
Vozniki, ki imajo priznano kodo 95 za prevoz blaga ali/in prevoz potnikov, morajo vsakih 5 let opraviti redno usposabljanje, v trajanju 35 ur, pri pooblaščeni organizaciji.  Na podlagi 5 dnevnega rednega usposabljanja, voznik dobi novo spričevalo o podaljšanju veljavnosti kode95 za naslednjih 5 let. Voznikom, toplo priporočamo sprotno vsakoletno 7 urno usposabljanje, namesto 5 dnevnega, zadnje leto veljavnosti kode95.
Pridobitev kode
Redno usposabljanje poklicnih voznikov