Z vozniškim dovoljenjem B kategorije lahko vozimo motorna vozila katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in ki poleg voznikovega sedeža nima več kot osem sedežev, razen vozil kategorij A1, A2 in A, ter F. Vozniško dovoljenje B kat. Vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G. Motornemu vozilu lahko priklopimo tudi lahko prikolico.

Večina kandidatov za voznike, se na začetku odloči ravno za kategorijo B. Zato jo, včasih neupravičeno, pojmujemo kot temeljno vozniško kategorijo. Vozniki, še posebej neizkušeni, ravno v tej kategoriji povzročijo največ prometnih nesreč, žal tudi najhujših.

Izkušnje, ki so jih kandidati za voznike deležni med usposabljanjem s svojimi učitelji vožnje, jih običajno spremljajo celo življenje. Tako ni vseeno, kakšnega procesa usposabljanja, motiviranja in ozaveščanja je deležen posamezen kandidat na poti do vozniškega dovoljenja. Pomembna je tudi trajnostna komponenta, torej izbiranje načina potovanja, gospodarna uporaba motornega vozila in zavezanost k zdravi, ter varni mobilnosti.

Ravno izkušnje so po statistikah najodločilnejše za varnost bodočega voznika. Tudi pri nas je zakonodajalec omogočil, da si bodoči vozniki v okviru B kategorije izjemoma lahko legalno nabirajo dragocene vozniške izkušnje že od dopolnjenega 16. leta naprej, ob pomoči izbranih spremljevalcev.

Pot do vozniškega dovoljenja B kategorije …Teoretični del usposabljanja:
  • Uspešno opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov
  • Zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika medicine dela, športa in prometa z veljavnostjo do 3 leta
  • Izkaznica o opravljenem izpitu iz nudenja prve pomoči na Rdečem križu (veljavnost neomejena) ali veljavno vozniško dovoljenje
  • Opravljen teoretični del izpita – Agencija za varnost v prometu (veljavnost 3 leta)
Praktični del:
  • Praktična vožnja z učiteljem po predpisanem učnem programu
  • Praktični del izpita pred komisijo Izpitnega centra (1 ura)
Pričetek usposabljanja je možen 6 mesecev pred dopolnitvijo predpisane starosti 18 let. Izjemoma, v primeru odločitve za vožnjo s spremljevalcem, pa se usposabljanje lahko začne že z dopolnjenim 16. letom.
Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let, ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj 5 let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.
Prijava na opravljanje kategorije