Z vozniškim dovoljenjem CE kategorije lahko vozimo motorna vozila katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ki poleg voznikovega sedeža nima več kot osem sedežev in so predvsem namenjena prevozu tovora, ter jim je dodana prikolica z NDM večjo od 750 kg.
Predpogoj za pristop k izpitu te kategorije je, da že imamo opravljen vozniški izpit za C kategorijo in smo stari vsaj 21 let. S samim usposabljanjem lahko začnemo že 6 mesecev prej.
Izjemoma lahko začnemo že po 18. letu starosti, če smo hkrati vključeni v pridobivanje poklica voznika motornih vozil v cestnem prometu, oz. EU kode95. Potrdilo o vključenosti mora imeti kandidat za CE kategorijo v tem primeru ves čas usposabljanja pri sebi.

Pot do vozniškega dovoljenja CE kategorije …

Teoretični del usposabljanja:
  • Veljavno vozniško dovoljenje kategorije C
  • Uspešno opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov – dodatni del, vsaj 4 ure
  • Zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika medicine dela, športa in prometa z veljavnostjo do 3 leta
  • Opravljen teoretični del izpita za CE – Agencija za varnost v prometu (veljavnost 3 leta)
Praktični del:
  • Praktična vožnja z učiteljem po predpisanem učnem programu – vsaj 16 ur
  • Praktični del izpita pred komisijo Izpitnega centra (2 uri)
Vozniška kategorija CE vključuje tudi kategorijo BE (tudi DE, če že imamo kategorijo D)
Prijava na opravljanje kategorije
Prijava na Kodo95 - pridobitev