Voznikom toplo priporočamo, da se rednih usposabljanj udeležujejo sproti. Bistveno lažje si je odtrgati tistih 7 šolskih ur enkrat letno, kot čakati da se obveznost povečuje vse do 5 dni. Seveda pa vozniki, ki se nameravajo umakniti iz tega poklica pred iztekom veljavnosti svoje kode, rednih usposabljanj več ne bodo potrebovali. 
Voznik, ki mu je veljavnost kode pretekla, s tem ni izgubil pravice. Ne sme pa več opravljati komercialnih prevozov s tovornjakom, oz. avtobusom. Takrat ko se bo želel spet aktivirati pa bo moral opraviti 5 sedem urnih usposabljanj, da bo upravičen do novega spričevala, s katerim si bo veljavnost kode spet lahko aktiviral na kateri kol UE v Sloveniji.
Redna usposabljanja so razdeljena na 5 modulov po 7 šolskih ur, katerih vsebine določa ministrstvo pristojno za promet, na podlagi veljavnega pravilnika o temeljnih kvalifikacijah voznikov v cestnem prometu.
Redna usposabljanja izvajamo čez celo leto, običajno ob vikendih. 
Voznike, ki so se pri nas kdaj že prijavili in imamo njihove aktualne kontaktne podatke, spreti obveščam o terminih usposabljanj za module, ki jim po naših podatkih manjkajo. stale voznike vabimo, da nam izpolnijo prijavnico in bodo prav tako vključeni v naslednja obveščanja, če se bodo tako odločil ob prijavi.
Na naši spletni strani, pa imajo vozniki, ki se udeležujejo naših usposabljanj, možnost direktnega vpogleda v stanje svojih obveznosti, urnik razpisanih usposabljanj, še razpoložljiva mesta in samostojne prijave. 
Voznikom priporočamo, da občasno preverijo svoje podatke na svojem računu, seveda če so se registrirali na naši strani in nas obvestijo o morebitnih dilemah, ali spremenjenih osebnih podatkih. 
Urnik razpisanih 7 urnih usposabljanj