Za vozila namenjena pretežno prevozu blaga, tako imenovana tovorna vozila, ko govorimo o največjih dovoljenih masah teh vozil nad 3500 kg, mora voznik pridobiti posebno vozniško dovoljenje. 
V primeru, da bo voznik upravljal tovorno vozilo, z NDM nad 3.5 t in imel pripeto prikolico z NDM nad 750 kg, bo potreboval še dodatno vozniško kategorijo.
Pri nas kandidatom  pomagamo tudi do vozniških kategorij C in CE.
V primeru, da voznik upravlja tovorno vozilo, ki ima NDM do vključno 3500 kg, mu zadostuje vozniška kategorija B.Kategorija C
Kategorija CE
Poklic voznika - Koda95 za prevoz blaga
Sodelujemo z ZRSzZ