Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 9/21) določila, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so med začasno prepovedjo ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do vključno 16. maja 2021, podaljša do vključno 31. decembra 2021.
Torej imetniki, ki zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti.

Na podlagi Uredbe (EU) 2021/267 (Omnibus II) se voznikom podaljša veljavnost vozniških kvalifikacij:
  • če je koda potekla v obdobju  med 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021: podaljšanje za 10 mesecev od poteka veljavnosti
  • če je koda potekla  v obdobju med 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020: podaljšanje za dodatnih 6 mesecev od poteka veljavnosti oz. do 1. 7. 2020 (upošteva se poznejši datum)