• Splošni del - začetek: 17. novembra ob 15.00 na Bakovski 29a v M. Soboti
    Takoj bo sledil tudi dodatni del za B kategorijo.
  • Dodatni del za C kategorijo bo potekal 15. in 16. novembra 2021 ob 15.00.
  • Splošni del - začetek: 22. julija ob 9.00 v Lendavi na avtobusni postaji v zgradbi Špar centra.
    Takoj bo sledil tudi dodatni del za B kategorijo.
  • Dodatni del za CE kategorijo bomo imeli 19. oktobra 2021 ob 15.00.
  • Dodatni del za D kategorijo bomo začeli 11. junija 2021 ob 15.00.
  • Dodatni del za A1, A2 in A kategorijo bomo začeli 6. in 7. oktobra 2021 ob 15.00.
  • Dodatni del za ostale kategorije organiziramo sproti, glede na prijave. Vabljeni!
V prijavnici lahko navedete konkreten termin, ki se ga želite udeležiti, ali opisno napišete svoje želje!
Praviloma ponavljamo predavanja vsak mesec.
Prijava na tečaj CPP