Pogoji obratovanja šol vožnje in centrov za Temeljne kvalifikacije voznikov so še vedno zahtevni. Vsi udeleženci morajo spoštovati predpisana pravila: maske FFP2, varnostna razdalja, dokazila o neokuženosti.