SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE IN ŠTUDENTSKE VOZOVNICE IJPP

PRODAJA SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE -  IJPP VOZOVNICE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

INFORMACIJE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO:
 

Subvencionirana vozovnica za novo šolsko leto

Oddaja elektronske vloge za subvencionirano enotno vozovnico preko portala EUprava za dijake za novo šolsko leto 2018/2019 je možna ves čas.
Osebna oddaja vloge za subvencionirano enotno vozovnico za dijake za novo šolsko leto 2018/2019 na prodajnih mestih prevoznikov je možna od torka, 21. 8. 2018. 
Oddaja vloge preko spleta in osebna oddaja vloge za študente za novo študijsko leto 2018/2019 bo možna od petka, 21. 9. 2018.
 
V nekaj korakih do enotne vozovnice IJPP prek spleta:
 

1. Če še nimaš digitalnega potrdila, greš z osebnim dokumentom na najbližjo upravno enoto, kjer oddaš vlogo za pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila. V nekaj dneh prejmeš po fizični in elektronski pošti kode za prevzem.
 
2. Z digitalnim potrdilom (v imenu mladoletnih oseb lahko to storijo starši oz. zakoniti zastopniki, ki imajo digitalno potrdilo) izpolniš e-vlogo za enotno vozovnico, ki je objavljena na portalu eUprava TUKAJ, povezava na vlogo pa je tudi na naši spletni strani, na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in na prodajnih mestih prevoznikov.
 
Če boste vlogo natisnili in jo fizično odnesli na prodajno mesto, pa jo lahko najdete TUKAJ.
 
3. V predal Moja eUprava boš prejel potrdilo o oddaji in odobritvi vloge ter šifro vloge, s katero lahko prek spleta kupiš vozovnico pri izvajalcu subvencioniranih prevozov, ki omogoča spletno plačilo: NOMAGO.
 
Če že imaš elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu IJPP.
Če enotno vozovnico kupuješ prvič, jo fizično prevzameš na prodajnih mestih prevoznikov.
 
Prodaja subvencioniranih enotnih vozovnic za dijake za novo šolsko leto 2018/2019 se prične 21. 8. 2018.
 
Vse informacije o subvencioniranih vozovnicah so na voljo tudi na telefonski številki 080 4577.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori:
 

Če že imam digitalno potrdilo za uporabo npr. bančnih storitev, ali to zadošča?
Za registracijo in uporabo storitev na portalu eUprava lahko uporabiš digitalna potrdila sigen-ca, nlb, postar-ca in halcom.
 
Kako izpolnim e-vlogo?
Vpišeš razdaljo med bivališčem in lokacijo izobraževanja ter izbereš najbližje oziroma najprimernejše vstopno in izstopno postajališče. Podatki o tebi, tvojem naslovu stalnega in začasnega bivališča, podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa, na katerega si vpisan, in podatki o statusu se bodo avtomatsko prenesli iz uradnih evidenc.
 
Ko izpolnim elektronsko vlogo, koliko časa traja, da dobim odgovor o statusu oddane vloge?
Odgovor boš prejel v nekaj minutah.
 
Kako dolgo bo možen spletni nakup?
Za spletni nakup ni omejitev.
 
Kje lahko opravim spletno plačilo?
Prek spletne strani ponudnika NOMAGO lahko vsi upravičenci, ne glede na to, kateri prevoznik izvaja prevoz na relaciji, ki jo boste uporabljali, opravite spletni nakup vozovnice.
 
Če ne želim spletnega naročila in plačila vozovnice, ali lahko oboje še vedno uredim fizično na prodajnem mestu?
V šolskem letu 2018/2019 boš lahko vozovnico kupil tudi na prodajnih mestih z oddajo pisne vloge z vsemi potrebnimi dokazili.
 
Ali lahko izvedem samo spletno oddajo vloge, plačilo in prevzem vozovnice pa izvedem na prodajnem mestu?
Lahko.
 
Kdo ne more izpolniti e-vloge?
E-vloge ne more izpolniti in oddati tisti, ki nima digitalnega potrdila. Neustrezne vloge na podlagi zakonskih določb za področje subvencioniranih prevozov bodo tekom kontrol zalednega informacijskega sistema ministrstva zavrnjene.
 
Kakšne bodo cene vozovnic?
Cene ostajajo enake kot lani.

Spletna stran z vsemi osnovnimi informacijami: http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/trajnostna_mobilnost_in_prometna_politika/enotna_vozovnica_ijpp/
 
 
PRODAJNA MESTA AP MS d.d.
 
Prodajna mesta vozovnic subvencioniranih dijaških in študentskih vozovnic IJPP, kjer vrši prodajo AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d se nahajajo na avtobusnih postajah:
- AP MURSKA SOBOTA
- AP GORNJA RADGONA
- AP LENDAVA
Nakup pa bo mogoče opraviti ob določenih delovnih dneh tudi na na GIMNAZIJI FRANCA MIKLOŠIČA V LJUTOMERU in na SREDNJI ŠOLI ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI.

 

 Dijaki in študentje imajo na voljo:

  • mesečno vozovnico,
  • mesečno vozovnico za 10 voženj,
  • polletno vozovnico,
  • polletno vozovnico za 10 voženj,
  • letno vozovnico,
  • letno vozovnico za 10 voženj.

Upravičenci do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov (v nadaljnjem besedilu:upravičenec) je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in ima status:

  • dijaka;
  • udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti;
  • študenta, ki ni zaposlen.

MESEČNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
Mesečna vozovnica oz. mesečna vozovnica za 10 voženj, velja na izbrani relaciji mesec dni, od prvega do zadnjega dne v mesecu in še prvi delovni dan naslednjega meseca.
 
POLLETNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
Polletne vozovnice se izdajajo za dve obdobji.
 
Dijaška polletna subvencionirana vozovnica
- dijaška polletna vozovnica za prvo obdobje velja 01.09.2018 do 31.01.2019 in 
- dijaška polletna vozovnica za drugo obdobje velja od 01.02.2019 do 30.06.2019

Študentska polletna subvencionirana vozovnica
- študentska polletna vozovnica za prvo obdobje velja 01.10.2018 do 31.01.2019  in 
- študentska polletna vozovnica za drugo obdobje velja od 01.02.2019 do 30.06.2019.

LETNA SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
Letna vozovnica oz. letna vozovnica za 10 voženj velja:
- ZA DIJAKE od 1. septembra 2018 do 30. junija 2019,
- ZA ŠTUDENTE od 1. oktobra 2018 do 30. junija 2019.


MESTNI PROMET
Ob nakupu mesečne, polletne, letne vozovnice  imajo upravičenci pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice tudi za mestni linijski prevoz potnikov, na način kot je to določeno s pogodbo med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in ministrstvom, pristojnim za promet. 

INFORMACIJE
Informacije v zvezi z izdajo subvencionirane vozovnice so dostopne na spletnih portalih http://www.mzip.gov.si/ in http://subvencije.ijpp.si/.

Informacije so dostopne tudi na:
- prodajnih mestih  AVTOBUSNEGA PROMETA Murska Sobota d.d. v Murski Soboti, Lendavi, G. Radgoni, 
- na tel. št. 02/530 16 66 (o vozovnicah), 02/530 16 60 (o voznih redih),

Vprašanja glede subvencioniranih vozovnic lahko naslovite tudi na naslov Ministrstva za infrastrukturo:  mzi.ijpp-info@gov.si.
 
Navodila, cene vozovnic in predpisi, ki trenutno opredeljujejo subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic se nahajajo v priponkah.